Judson Baptist Church Singapore

၀ိညာဥ္ေတာ္ဆင္းသက္ၾကြလာ အသင္းေတာ္ရွင္သန္ေစပါ။

Sunday
Feb 25th
Home သတင္း ယုဒႆန္ တနဂၤေႏြေန႔ (JBCS Singapore) 11-Jul-2010

ယုဒႆန္ တနဂၤေႏြေန႔ (JBCS Singapore) 11-Jul-2010

E-mail Print PDF

ဆရာယုဒႆန္ေအာက္ေမ့ဘြယ္ရာ တနဂၤေႏြ
၁၂-ဇူလိုင္-၂၀၁၀

   ျမန္မာျပည္မွာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ လာေရာက္ေနထိုင္ၾကေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးစုမ်ား၊ ဆရာၾကီးယုဒႆန္တနဂၤေႏြေန႔တြင္ စင္ကာပူ၊ ယုဒႆန္အသင္းေတာ္မွ ဖိတ္ေခၚျခင္းကို လက္ခံျပီး၊ လာေရာက္ စုေပါင္းကိုးကြယ္၀တ္ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ အသင္းေတာ္မွာ သင္းအုပ္ဆရာမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဆ၇ာၾသဂတ္စတပ္၊ ဆရာမ်ိဳးသူ၊ အန္ကယ္စတီဗင္ တို႔နဲ႔အတူ အသင္းသားမ်ားစြာ အတူကိုးကြယ္၀တ္ျပဳၾကပါတယ္။ ျမဴးဇစ္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဦးမခါးဒို ႏွင့္ မခင္သစၥာ တို႔မွ အခမ္းအနားစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ သီခ်င္းမဆိုခင္မွာ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးမွ သီခ်င္းအဓိပၸါယ္ကို ရွင္းလင္းေျပာျပပါတယ္။ သီဆိုခ်ီမြမ္းျပီးသြားတဲ့ လူမ်ိဳးစုရဲ့ ဓေလ့၊ အထိမ္းအမွတ္သေကၤတ၊ ျမန္မာျပည္သို႔ဘယ္လို ေရြ႔ေျပာင္းေနထိုင္ၾကတယ္.. ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကိုသဘာပတိက ရွင္ျပပါတယ္။ ဘုရားသခင္ေကာင္းၾကီးေပးပါရန္လည္း အားေပး ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

    ပထမဆံုး ကခ်င္ အဖြဲ႔ကိုယ္စား ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းမိတ္သဟာရ KBCF မွ ရိုးရာသံစဥ္သီခ်င္းနဲ႔ သီဆိုခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ ကိုးကြယ္ထိုက္ေသာဘုရားျဖစ္တယ္.. အဓိပၸါယ္ရတဲ့ ကခ်င္ရိုးရာသံစဥ္သီခ်င္းကို ဆရာကာမိုင္း စပ္ဆိုေပးခဲ့ပါတယ္။ ကခ်င္ေမာင္မယ္မ်ား ၀မ္းေျမာက္စြာ တီးမႈတ္၊လႈပ္ရွား၊ သီဆိုျခင္းျဖင့္ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ကယား အဖြဲ႔ကလည္း "Nothing is Impossible with God" ဆိုတဲ့သီခ်င္းနဲ႔ အားရပါးရ သီဆိုသြားၾကပါတယ္။

    အဲဒီေနာက္မွာ ဇိုမီးခ်င္းအဖြဲ႔မွ ... "ငါေနရမဲ့ ထာ၀ရအိမ္ေတာ္" အဓိပၸါယ္ရတဲ့ သီခ်င္းကို ရိုးရာသံစဥ္နဲ႔ သီဆိုခ်ီးမြမ္းၾကပါတယ္။ ျပီးေတာ့ တဆက္တည္းမွာ အရိႈခ်င္း အဖြဲ႔က "အလင္းကို လႊတ္ဖို႔ရန္" အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ ပင္လယ္တစ္ဖက္ကမ္းက လူမ်ားေခၚေနျခင္းကို ၀မ္းေျမာက္ဘြယ္၊ ကယ္တင္ျခင္း သီတင္းေကာင္းကို ေျပာၾကားရန္ ... ရိုးရာသီခ်င္နဲ႔ သီဆိုခ်ီးမြမ္းသြားၾကပါတယ္။


   ထိုေနာက္ ဆရာၾသဂတ္စတ္က အားလံုးနဲ႔ ျမန္မာျပည္ၾကီးအတြက္ သင္းအုပ္ ပဌနာဆုေတာင္းေပးခဲ့ပါတယ္။


    စေကာကရင္ လူမ်ိဳးမ်ားရဲ့ ဘုရားသခင္ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းတဲ့ သီခ်င္း သီဆိုၾကပါတယ္။ လုိအပ္တဲ့အရာအားလံုးကို ျပည့္စံုစြာခ်ေပးတဲ့ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီမြမ္းပါတယ္ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ ရိုးရာ စေကာကရင္သီခ်င္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ပိုးကရင္ လူမ်ိဳးစုရဲ့ သီခ်င္းကေတာ့ "ကမၻာအႏွံ႔ သြားၾကစို႔"။   သခင္ေယရႈအေၾကာင္း သတင္းေကာင္းကို ေျပာၾကရန္၊ ေပ်ာက္ဆံုးေသာ၀ိညာဥ္မ်ားကို ကယ္တင္ျခင္းရဖို႔ သီတင္းေကာင္းကို ဘယ္သူသြားေျပာမွာလဲ ... အဓိပၸါယ္ရတဲ့ သီခ်င္းနဲ႔ သီဆိုခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ တရားေဒသနာ
ေဟာၾကားတဲ့ ဆရာကေတာ့  လားဟူအမ်ိဴးသား  ဆရာဒံေယလဆန္း ျဖစ္ပါတယ္။ အသင္းေတာ္ၾကီးပြားတိုးတက္ျခင္းကို ေဟာေျပာသြားပါတယ္။ စင္ကာပူမွာ က်မ္းစာေက်ာင္းလာတက္သူ ဆရာျဖစ္ပါတယ္။ အသင္းေတာ္တခုမွာ မတူေသာ စိတ္သေဘာ၊ အသြင္သ႑န္၊ စရိုက္မ်ား မတူညီၾကတဲ့ အသင္းသား၊ ယံုၾကည္သူမ်ား ..  တူညီေသာ တပါးတည္းေသာ ဘုရားသခင္အရိပ္မွာ တလံုးတ၀တည္းျဖစ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ားနဲ႔ တုိက္တြန္း၊အားေပးသြားပါတယ္။   ရွမ္းလူမ်ိဳး မ်ားအဖြဲ႔မွလည္း ရိုးရာရွမ္းသီခ်င္းျဖင့္ သီဆိုခ်ီးမြမ္းသြားပါတယ္။ ကာရနီေတာင္ကုန္းေပၚမွာ ... အဓိပၸါယ္ရရွိပါတယ္။  ၀မ္းေျမာက္စြာနဲ႔ သာယာက်ဴးဧသီဆိုသြားၾကပါတယ္။  လီစူး အဖြဲ႔မွလည္း "ေယရႈရဲ့ေစတနာမ်ား" အဓိပၸါယ္ရတဲ့ သီခ်င္းဆိုၾကပါတယ္။ ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစသူမ်ားျဖစ္ၾကရန္ အားေပး သီဆိုခ်ီးမြမ္းသြားၾကပါတယ္။  လားဟူ လူမ်ိဳးစုကလည္း ဆရာဒံေယလဆန္းနဲ႔အတူ "ဘုရားသခင္ရဲ့ခ်စ္ခ်င္းေမတၱာဟာ ျပည့္စံုေၾကာင္း" အဓိပၸါယ္ရတဲ့ ရိုးရာ လားဟူသီခ်င္းျဖစ္ပါတယ္။ ကယ္တင္ျခင္းေက်းဇူးေတာ္ကို ေအာက္ေမ့ပါလို႔ ခ်ီးမြမ္္းသီဆိုသြားၾကပါတယ္။  အခါလူမ်ိဴး မ်ားက ေကာင္းၾကီးမ်ားအစဥ္သြန္းေလာင္းေပးတဲ့အတြက္ ဘုရားသခင္ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဆိုတဲ့သီခ်င္းကို ၀ိုင္း၀န္းသီဆိုသြားၾကပါတယ္။

   မြန္လူမ်ိဳးစု အဖြဲ႔မွ ျမန္မာရိုးရာ သံစဥ္နဲ႔ ျမန္မာျပည္မွာ စတင္ခဲ့တဲ့ ဆရာေနာင္လတ္ေရးစပ္တဲ့ သီခ်င္းကို သီဆိုခ်ီးမြမ္းၾကပါတယ္။ ေခါင္းျဖဴေနတဲ့ လူၾကီးမ်ားကေတာ့ ဒီသီခ်င္းကို မွတ္မိမယ္ထင္ပါတယ္  လို႔ မြန္လူမ်ိဳးစု ကိုယ္စားေျပာၾကားသြားပါတယ္။ သီခ်င္းကေတာ့  "ခရစ္ယန္ႏိုင္ငံ တည္ေထာင္ၾကမယ္ေလ၊ ျမန္ျပည္တလႊား၊ ေမွ်ာ္ကာမွန္း၊ ရိႈေမွ်ာင္ခ်ိဳင့္၀ွမ္း ေက်ာ္ကာလွမ္း၊ ေတာင္စြန္ေတာင္ျခား ျမစ္ေခ်ာင္းတံတားမ်ား၊ ေက်ာ္ျဖက္ၾကမယ္ေလ ... ယုိင္းပင္းကာပဲ ေဖးမမေလ၊ အလင္းတန္းကယ္မ ေရွ႔သို႔မေသြ၊ ေမတၱာႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ေလ .." .. တဲ့။

   ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ေတာ့ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား ရဲ့ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ေက်းဇူးေတာ္သီခ်င္းကို ျမန္မာရိုးရာ၀တ္စံုမ်ားနဲ႔ မင္းသမီးမ်ား၊ ကိုဘီေအ အုပ္ေပါင္းနဲျမန္မာမ်ား စုေပါင္း သီဆိုခ်ီးမြမ္းသြားပါတယ္။ (ေက်းဇူးေတာ္ အစံု ဂုဏ္ေတာ္ အနတၱနဲ႔ ျပည့္၀စံုလင္ပါေသာ အရွင္ ...  ကိုယ္ေတာ္ရဲ့ ေက်းဇူးမ်ားကို စဥ္းစားေရတြက္ၾကည့္ရာ၊ .. ခ်ီးမြမ္းဘြယ္ရာ ..  အသက္တာမွာ ခြန္အားျဖစ္ေပၚလာ)၂    Cho.. (ဘ၀ သံသရာ ... အခက္အခဲေတြလဲ ရွိမယ္ / ၀န္ေလးပင္ပန္းေသာသူ..၊  ပင္ပမ္းစိတ္ႏြမ္း .. ျဖစ္မွာပဲ / ျမတ္ဘုရားထံမွ ဖိတ္ေခၚေန၊  ကိုယ္ေတာ္ရဲ့ ႏႈတ္ကပတ္တရားမ်ားကို စဥ္းစားသတိရပါ၊  ေက်းဇူးေတာ္ဟာ အသက္တာမွာ ခြန္အားျဖစ္ေစပါ) ၂ ... ဒီကမာၻ ေလာကရဲ့ ငိုျခင္း၊ ရီျခင္း ဆိုတာေလ... ပူေလာင္ျခင္း ေအးခ်မ္းေသာသူ၊ အေကာင္းအဆိုးေတြ၊   ယံုၾကည္ျခင္း ခိုင္မာေရးအတြက္ .. အလိုေတာ္အတိုင္းကိုသာ .. ၊  ၀န္ခံၾကဖို႔..ျဖစ္ေပတယ္..

  ဓါတ္ပံုသတင္းနဲ႔ ေဂ်ဗြီစီမီဒီယာအဖြဲ႔ရဲ့ Links မ်ားဆက္လက္ၾကည့္ရႈပါရန္။

  ကခ်င္လူမ်ိဳးစု
http://jbcsshowpage.blip.tv/file/3872623/

 

  ကယားလူမ်ိဳးမ်ား
http://jbcsshowpage.blip.tv/file/3872652/

 

 အရိႈခ်င္းအဖြဲ႔
http://jbcsshowpage.blip.tv/file/3872896/

 

 မီဇိုခ်င္းအဖြဲ႔
http://jbcsshowpage.blip.tv/file/3872834/

 

 စေကာကရင္အဖြဲ႔
http://jbcsshowpage.blip.tv/file/3872787/

 

 ပိုးကရင္လူမ်ိဴးမ်ား
http://jbcsshowpage.blip.tv/file/3872760/

 

 ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ား
http://jbcsshowpage.blip.tv/file/3872806/

 

 လီစူးအဖြဲ႔ 
http://blip.tv/file/3872703

 


http://jbcsshowpage.blip.tv/file/3872740/

 

 အခါလူမ်ိဳးစု
http://jbcsshowpage.blip.tv/file/3872865/

 

http://jbcsshowpage.blip.tv/file/3872740/

 ျမန္မာအဖြဲ႔ ...
ေက်းဇူးေတာ္ သီခ်င္း

http://jbcsshowpage.blip.tv/file/3873031/


    ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္းကို ပရိႆတ္မွ ျပည္ျမန္မာျပည္ ဓမၼသီခ်င္း၊  ျမန္မာျပည္သားမ်ား ခရစ္ေတာ္သိရမည္ သီခ်င္းမ်ားျဖင့္ သီဆိုျပီး၊ ဆရာေတာ္ ၾသဂတ္စတတ္က အားလံုးကိုေကာင္းၾကီးေပး ျပီး ၀တ္ျပဳစည္းေ၀း အဆံုးသတ္ခဲ့ပါတယ္။...ဗြီဒီယုိကလစ္မ်ားကို တစ္စုတစ္ေပါင္းတည္း အလြယ္တကူၾကည့္ရႈရန္၊ ယုူဒႆန္အသင္းေတာ္ ၀က္ဆိုဒ္ http://jbcs.org.sg  မွာၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

ေဂ်ဘီစီ မီဒီယာအဖြဲ႔
သတင္းမွတ္တမ္း

Comments (0)Add Comment

Write comment
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
smaller | bigger

busy
Last Updated ( Saturday, 17 July 2010 07:16 )  

Share This Page On

FacebookGoogle BookmarksGoogle BuzzMySpaceTwitter

Myanmar Gospel Songs MP3 PlayerOnline ရွိေနသူမ်ား

We have 10 guests online

စာရင္းဇယား

Content View Hits : 950671