Judson Baptist Church Singapore

၀ိညာဥ္ေတာ္ဆင္းသက္ၾကြလာ အသင္းေတာ္ရွင္သန္ေစပါ။

Sunday
Feb 25th
Home သတင္း စင္ကာပူက ေန႔စဥ္ခြန္အား လုပ္အားေပးအစီအစဥ္

စင္ကာပူက ေန႔စဥ္ခြန္အား လုပ္အားေပးအစီအစဥ္

E-mail Print PDF   စင္ကာပူက ေန႔စဥ္ခြန္အား ထုတ္ေ၀တဲ့ RBC Ministry ဌာနခ်ဳပ္ လုပ္အားေပးအစီအစဥ္ ပါ၀င္ေရးအတြက္ Orientation Program ကို ေအာက္တိုဘာ ၁၀ရက္ (စေန) ညေန ၁နာရီခြဲအခ်ိ္န္မွာ 5 Pereira Road, #07-01  Asiawide Industrial Building ကို သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါရိုက္တာ ခရစ္စတီးနား နဲ႔ လက္ေထာက္ မေဒးေဒး တို႔က ၾကိဳဆိုျပီး RBC သမိုင္းနဲ႔ လုပ္အားေပး အစီအစဥ္မ်ား အေၾကာင္းကို ရွင္းလင္း ေျပာျပ သြားခဲ့ပါတယ္။  ေန႔စဥ္ခြန္အား စာေစာင္ကို  1938, RBC Ministries (formerly Radio Bible Class) အဖြဲ႔မွ စတင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။
  

   ရည္ရြယ္ခ်က္ ကေတာ့ လူေတြရဲ့ဘ၀ကို ေျပာင္းလဲေစတဲ့ က်မ္းစာကို လူတိုင္းနားလည္ေစေရး ျဖစ္ပါတယ္။  ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာမွာရွိတဲ့ လူအမ်ား သခင္ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ မိတ္သဟာရျပဳႏိုင္ျခင္း၊ သခင္ေယရႈနဲ႔ ပိုမို သ႑န္တူလာျခင္း .. နဲ႔  ဘုရားသခင္ရဲ့ အမႈေတာ္ျမက္ကို ထမ္းေဆာင္ျခင္း တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ပင္ရင္းေငြေၾကးအရင္းအျမစ္ မထားရွိပါဘူး။    Until God say, "Job is done" ဘုရားအခြင့္ေပးသည္အထိ  လုပ္ေဆာင္မယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
  
   အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ ဌာနခ်ဳပ္အျဖစ္နဲ႔  Grand Rapids, MI 49555-0001, USA မွ ပင္မ စတင္ထူေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ စတင္ခ်ိန္က ေရဒီယို အသံလႊင့္အစီစဥ္နဲ႔ ၾကားနာျခင္းကို ေပးခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေရဒီယိုလႊင့္ခ်က္မ်ားကို ပံုႏွိပ္စာလံုးနဲ႔ ျပန္လည္ျဖန္႔ခ်ိရင္း ေန႔စဥ္ခြန္အား အဂၤလိပ္ဘာသာ နဲ႔ က်ယ္ျပန္႔လာခဲ့ပါတယ္။ အခုေတာ့ ဘာသာစကားမ်ားစြာနဲ႔ ထုတ္ေ၀ေနတဲ့အျပင္ အျခား ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစတဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားစြာပါပဲ။  ႏိုင္ငံတကာ ဌာနခ်ဳပ္မ်ားအျဖစ္ RBC Ministries International Operations ကို တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး ကြ်န္းႏိုင္ငံကေလးျဖစ္တဲ့ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာ အေျခစိုက္ခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာအျဖစ္ အာဖရိက-အာရွအတြက္ (သီရိလကၤာႏိုင္ငံ)၊ အေမရိကတိုက္ အတြက္ (ဘရားဇီးႏိုင္ငံ)။ ျမန္မာအပါအ၀င္ အာရွ-ဖစၥဖိတ္ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ (ဂ်ဟိုးျမိဳ႔၊ မေလးရွားႏိုင္ငံ)၊ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ (အဂၤလန္ႏိုင္ငံ) ေတြမွာ ဌာနခြဲမ်ားအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ထားပါတယ္။
 
    စင္ကာပူက RBC Ministry ကို အဂၤလိပ္ဘာသာ စာအုပ္မွာယူလိုသူမ်ား ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာမွာ RBC Ministries International Operationsယ MacPherson PO Box 146, Singapore 913405  ထံသို႔ မွာယူႏိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာဘာသာ ေန႔စဥ္ခြန္အားကိုေတာ့ စင္ကာပူက ဂ်ပ္ဆင္အသင္းေတာ္ ဦးစိုးလြင္ (Former JBCS President) ဦးစီးျပီး ျမန္မာျပည္မွ ၃လတၾကိမ္မွာယူ ျဖန္႔ခ်ိျခင္းကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့၊ လုပ္ေဆာင္ဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာဘာသာ ေန႔စဥ္ခြန္အား အိမ္တိုင္ယာေရာက္ စာတိုက္မွတဆင့္ ပို႔ေပးေရးအတြက္ ဂ်ပ္ဆင္အသင္းေတာ္မွ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းကို ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
 
   လုပ္အားေပးအစီအစဥ္မ်ားမွာ ၃လတၾကိမ္ ထုပ္ပိုး၊ စာတိုက္မွ ပို႔ေပးရာျခင္း၊ ၆လတၾကိမ္ က်မ္းစာေဟာၾကားျခင္းအတြက္ စိန္႔အင္ဒရူးဘုရားေက်ာင္းမွာ လုပ္အားေပးျခင္း (14-15 January 2010, Thu & Fri  7:30pm to 10:00 pm  St Andrew's Cathedral New Senctuary ျမန္မာမ်ားရဲ့ ပင္နီစူလာပလာစာနဲ႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ဘုရားေက်ာင္း)၊ အဂၤလိပ္စာအုပ္မ်ားအတြက္ ODB, OJD, Children Blog, Sparx, Food Fr The Soul .. စတဲ့ ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္အားေပး .. စတဲ့လုပ္ငန္းမ်ာျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္အားေပးလိုသူမ်ားဟာ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္၊ ေန႔စဥ္ခြန္အားကို ဖတ္ရႈသူ ျဖစ္ရပါမယ္။ အခါအားေလ်ာ္စြာ လုပ္အားေပးေခၚခ်ိန္မ်ားမွာ မိမိအခ်ိန္ေပးႏိုင္ပါက သြားေရာက္ ကူညီလုပ္အားေပးရန္ျဖစ္ပါတယ္။ (လုပ္အားေပးလိုသူမ်ား RBC Singapore Office  Ms Anna Tel: 68580900  ထံဆက္သြယ္ရန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပ္ဆင္အသင္းေတာ္မွ မီဒီယာအဖြဲ႔ 91771787, 998476265 ထံသို႔လည္း ျမန္မာဘာသာနဲ႔ စံုစမ္းႏိုင္ပါတယ္။)

  ျမန္မာဘာသာ ေန႔စဥ္ခြန္အား

  
  ျမန္မာအပါအ၀င္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေပါင္း၄၀ ဘာသာစကားနဲ႔ ထုတ္ေ၀ေနပါတယ္။ ဂ်ပ္ဆင္အသင္းေတာ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွာလည္း ျမန္မာဘာသာနဲ႔ဖတ္လို႔အဆင္ေျပေအာင္ မီဒီယာအဖြဲ႔မွာ စီမံထားပါတယ္။
http://www.jbcs.org.sg/ezine/index.php/burmese-our-daily-bread
    ေန႔စဥ္ခြန္အား အဂၤလိပ္ဘာသာ ပင္တိုင္စာေရးဆရာအဖြဲ႔ ၂၀ေက်ာ္ေလာက္ ရွိရာမွာ စင္ကာပူအေျခစိုက္ခဲ့ ၃ဦး ပါ၀င္ေနတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။ 
http://www.scribd.com/doc/18671893/Odbauthors  စင္ကာပူဂ်ပ္ဆန္ အသင္းေတာ္ မွလည္း ျမန္မာဘာသာနဲ႔ ေန႔စဥ္ခြန္အားစာေစာင္မ်ားကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာမွာယူ ျဖန္႔ေ၀လွ်က္ရွိရာမွာ ယခုအခါ တိုးခ်ဲ႔ျပီး ဖတ္ရႈလိုသူမ်ားကို အိမ္တိုင္ယာေရာက္ စာတိုက္မွပို႔ေပးေနပါတယ္။ အသင္းေတာ္ ဥကၠဌ 90600834 နဲ႔ အတြင္းေရးမႈး 93628486 တို႔ထံဆက္သြယ္ မွာယူႏိုင္ပါတယ္။ 
 
    အင္တာနက္မွ ျမန္မာ၊အဂၤလိပ္ ၂ဘာသာ BUGLISH နဲ႔ဖတ္လိုသူမ်ားအတြက္ BurmeseBible.com မွစီစဥ္ထားတဲ့ စမ္းသပ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွာ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။ မယံုၾကည္ေသာ္လည္း အဂၤလိပ္စာေလ့လာလိုသူမ်ား၊ျမန္မာစာေလ့လာလိုသူမ်ား (တဘာသာ) ယွဥ္တြဲေလ့လာရင္း သခင္ေယရႈအေၾကာင္းကို သိနားလည္ေစႏိုင္ပါတယ္။

 
   စက္တင္ဘာ ၂၀၀၉ အတြက္ PDF Daily Bread ကိုလည္း   Scribd မွတဆင့္ ေဒါင္းလုပ္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
     အားလံုးရႊင္လန္းပါေစ။    
 
 မီဒီယာ Web Team

Comments (1)Add Comment

Write comment
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
smaller | bigger

busy
Last Updated ( Saturday, 31 October 2009 13:23 )  

Share This Page On

FacebookGoogle BookmarksGoogle BuzzMySpaceTwitter

Myanmar Gospel Songs MP3 PlayerOnline ရွိေနသူမ်ား

We have 15 guests online

စာရင္းဇယား

Content View Hits : 950674