Judson Baptist Church Singapore

၀ိညာဥ္ေတာ္ဆင္းသက္ၾကြလာ အသင္းေတာ္ရွင္သန္ေစပါ။

Friday
Jan 19th
Home Articles List ဆာလံ ၁၅၀ ခ်ီးမြမ္းျခင္း

ဆာလံ ၁၅၀ ခ်ီးမြမ္းျခင္း

E-mail Print PDF

ခ်ီးမြမ္းျခင္း - တီးမႈတ္၊ကခုန္၊သီဆုိက်ဴးဧျခင္း

  စင္ကာပူတြင္ အသင္းေတာ္ၾကီး ၃ခု Mega Church ရွိပါသည္။ ႏိုးၾကားထၾကြေသာအသင္းေတာ္သည္ လူငယ္အင္အားကို အထူးအားေပးေသာေၾကာင့္ ထိုအသင္းေတာ္ၾကီးမ်ားသည္ လူေပါင္း ေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းမ်ား အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ၃ၾကိမ္ခန္႔ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ၾကပါသည္။ စင္ကာပူ SINGLISH စကားေျပာသူမ်ားအတြက္ English Worship အဓိကထားေသာ္လည္း အျခား တရုပ္၊ ဖိလစ္ပင္း၊ အင္ဒိုနီးရွား အစီအစဥ္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။

   New Creation Church (Suntec City), FCBC Faith Community Baptist Church and City Harvest Church (Singapore Expo) ဒီ အသင္းေတာ္၃ခုကေတာ့ လူေပါင္းေသာင္းနဲ႔ခ်ီျပီး စင္ကာပူမွာ ေက်ာ္ၾကားတဲ့အျပင္ ကမၻာအႏွ႔ံ စင္ကာပူမွတဆင့္ ေရာက္သြားတဲ့ အသင္းသားမ်ားရဲ့ ႏိုးၾကားမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမွာလည္း လူသိမ်ားပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ Pastor Prince (New Creation Church) ရဲ့ တရားေဒသနာမ်ားကို အေမရိကားက Gospel Channel မွာ အပတ္စဥ္ TV လႊင့္ထုတ္ေပးတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ အေမရိကားမွာလည္း ႏိုးၾကားတဲ့ အသင္းေတာ္မ်ားစြာရွိေပမဲ့ ကိုးရီးယားအသင္းေတာ္မ်ားကေတာ့ လက္ရွိအႏိုးၾကားဆံုးလို႔ ေျပာရပါမယ္။

   ဘုရားသခင္က အသင္းေတာ္ကို ၾကီးရမယ္၊ ငယ္ရမယ္၊ လူ၁၀၀ထက္မပိုေစနဲ႔၊ လူေသာင္းနဲ႔ခ်ီရမယ္ ... က်မ္းစာမွာမေရးထားပါဘူး။ လူေတြက ျမင္ရေသာအရာကို ဦးစားေပးတတ္တဲ့ ဗီဇသေဘာေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ၾကီးမားေစခ်င္တဲ့သေဘာရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီအသင္းေတာ္ၾကီးေတြမွာ ဘုရားကို နံပါတ္၁ ျဖစ္ေနတဲ့ သီဆိုခ်ီးမႊမ္းျခင္းကို ေဖၚျပခ်င္လို႔ ဒီစာတိုေလးကို ေရးရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

   သီဆို၊ကခုန္၊တီးမႈတ္ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းကို ဓမၼေဟာင္း အထူးသျဖင့္ ဒါ၀ိပ္မင္းၾကီးေခတ္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀၀ ခန္႔ကတည္းက က်မ္းစာမွာေရးသားထားပါတယ္။ ဆာလံက်မ္းကိုလည္း ဆာလံ ၁၊  လူဆိုး၊မတရား၊မထီမဲ့ျမင္လူမ်ားနဲ႔ ေ၀းေအာင္ေနျခင္းကို စတင္ေရးသားထားျပီး ...  ဆာလံ ၁၅၀၊ သီဆို၊တီးမႈတ္၊ကခုန္ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းနဲ႔ အဆံုးသတ္ ေရးထားပါတယ္။

ဆာလံက်မး္ ၁၅ဝ         ၁သန္႔ရွင္းရာ ဌာနေတာ္၌ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊၊ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေသာ ေကာင္းကင္မ်က္ႏွာ ၾကက္ေပၚမွာ ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊၊ ၂ထူးဆန္းေသာ တန္ခိုးေတာ္မ်ားေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊၊ အလြန္ တရာ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူျခင္းရွိသည္အတိုင္း၊ ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊၊ ၃တံပိုးမႈတ္ျခင္းရွိသည္အတိုင္း ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊၊ တေယာႏွင့္ေစာင္းကိုတီးလ်က္ ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊၊ ၄ပတ္သာတီးလ်က္၊ ကခုန္လ်က္ ႏွင့္ ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊၊ ႀကိဳးႏွင့္ျပည့္စံု ေသာ တုရိယာကို တီးလ်က္ ႏွဲခရာကို မႈတ္လ်က္ ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊ ၅အသံက်ယ္ေသာ သံလြင္ကို တီးလ်က္ ခ်ီးမြမ္း ၾကေလာ့၊၊ အႀကီးဆံုးေသာ လင္းကြင္းကိုလည္း တီးလ်က္ ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊၊ ၆အသက္ရွိေသာသူအေပါင္း တို႔သည္ ထာဝရဘုရားကို ခ်ီးမြမ္းၾကေစ ၊၊ ဟာေလလုယ၊၊

ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးႏွင့္ ရွင္အာသပ္အစရွိေသာ ပေရာဖက္မ်ားတို႔သည္ စီရင္ေရးထားေသာ

ဆာလံက်မ္းၿပီး၏

   စင္ကာပူက အသင္းေတာ္မ်ား စုေပါင္းျပီး သီဆိုခ်ီးမႊမ္းျခင္း Festival of Praise F.O.B ကို လြန္ခဲ့ေသာ ၃ႏွစ္ကစတင္ျပီး ၆လတၾကိမ္း ကိုးစား၊ဆုေတာင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာ လူငယ္မ်ားက အဓိက အခန္းမွာ ပါ၀င္ သီဆို၊တီးမႈတ္၊ကခုန္ ၾကပါတယ္။ လူၾကီးမ်ားက စပ်စ္ႏြယ္၊သံလြင္ပင္မ်ားကဲ့သို႔ ၀န္းရံ ပံ့ပိုး ပါ၀င္အားေပး၊ နားဆင္ရင္း ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ခဲ့ၾကပါတယ္။  ေက်းဇူးေတာ္ သက္သက္ပင္ျဖစ္ပါတယ္။
 
    အသင္းေတာ္မွာ လူငယ္မ်ား သီဆို၊တီးမႈတ္၊ကခုန္ ခ်ီးမြမ္းၾကတာကို အပတ္စဥ္ျပဳလုပ္ျခင္းဟာ ၂၁ရာစု အသင္းေတာ္ ႏိုးၾကားျခင္းရဲ့ အဓိကလုပ္ငန္းျဖစ္ေနပါျပီ။ လူငယ္မ်ား အသင္းေတာ္နဲ႔ ေ၀းရာကို ေျပးခ်င္စိတ္ ေပါက္ေနတဲ့ ၂၁ရာစု အလြန္လွ်င္ျမန္တိုးတက္ေနတဲ႔ (Materialized Age) ကြန္ျပဳတာ၊ အင္တာနက္ ေခတ္ၾကီးမွာ သီဆိုခ်ီးမြမ္း၊ကခုန္ျခင္းနဲ႔ပဲ လူငယ္မ်ားနဲ႔ ငယ္ရြယ္သူမ်ားကို ဘုရားသခင္ရဲ့ ၾကီးျမတ္ျခင္း၊ ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ အံ့ၾသဘြယ္ရမ်ား၊ ဖန္ဆင္းျခင္းမ်ားကို ေျပာျပျခင္းဟာ မလြဲမေရွာင္သာ လုပ္ငန္းတခုျဖစ္လာပါတယ္။ စင္ကာပူ ယုဒႆန္အသင္းေတာ္ လူငယ္မ်ားရဲ့ လစဥ္ပထမအပတ္ စေနညတိုင္း ၇နာရီခြဲမွာ သီဆိုခ်ီးမႊမ္းျခင္း ဦးေဆာင္ ခ်က္ျပဳတ္ေၾကြးေမြး၊တီးမႈတ္၊ကခုန္၊သီဆို၊ တရားေဒသနာေဟာၾကား၊ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲသူမ်ားကို အထူးေလးစားပါတယ္။ လူငယ္မ်ား ၾကိဳက္တဲ့ Retreat ရက္ရွည္ Camping မ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္ရင္း ခ်ီမြမ္းျခင္း သီဆို၊တီးမႈတ္၊ ကခုန္ျခင္းအားျဖင့္ ဆည္းကပ္ေနတဲ့ လူငယ္မ်ားကို အားေပး၊ဂုဏ္ျပဳပါတယ္။


   ဆာလံ ၁၅၀  ခ်ီးမြမ္းျခင္းအားျဖင့္ အသင္းေတာ္မ်ား ဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားပါေစ။

The End....
Ref:  Singapore 2009 Festival of Praise video 
http://www.youtube.com/watch?v=5wXXKQIZIoo
 

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

Comments (0)Add Comment

Write comment
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
smaller | bigger

busy
Last Updated ( Monday, 14 September 2009 19:42 )  

Share This Page On

FacebookGoogle BookmarksGoogle BuzzMySpaceTwitter

Myanmar Gospel Songs MP3 PlayerOnline ရွိေနသူမ်ား

We have 40 guests online

စာရင္းဇယား

Content View Hits : 934151